Pro členy družstva máme spoustu výhod

 • Hlavní výhodou pro členy je možnost účastnit se nové družstevní výstavby organizované SBD Stavbař. Členové i jejich rodinní příslušníci mají přednost při řešení své bytové potřeby před ostatními zájemci z řad nečlenů. 
 • Další výhodou je odborné poradenství při řešení situací a problémů v rámci stávajícího bydlení (např. dědění, převody nemovitostí aj.). 
 • V neposlední řadě je to i podíl na hospodářských výsledcích družstva, poskytnutí slevové karty Sphere, slevy na osobním, rodinném i odpovědnostním pojištění prostřednictvím pojišťovny Kooperativa či účast na připravovaných projektech nájemného družstevního bydlení.


Informace k nové výstavbě RIVI Bachova


Informace k BD RIVI • 1 - Dopis zájemcům
ke stažení
 • 2 - Ceník
ke stažení
 • 3 - Schémata podlaží
ke stažení
 • 4 - Postup (e-mail)
ke stažení
 • 5 - Smlouva o rezervaci
ke stažení
 • 6 - Přihláška za člena
ke stažení
 • 7 - List bytu 101 - 705
ke stažení
 •      List bytu 801 - 1203
ke stažení
 • 8 - Smlouva o úhradě DČV
ke stažení


Dokumenty ke stažení


 • Stanovy stavebního bytového družstva
 • Zásady hospodaření SBD Stavbař
 • Poplatky za jednorázové úkony prováděné družstvem
     
      ke stažení
 • Zásady pro stanovení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garážových stání a pro vyúčtování těchto úhrad členům – nájemcům
 • Zásady pro stanovení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garážových stání a pro vyúčtování těchto úhrad členům – nájemcům nové výstavby
      ke staženíFormuláře ke stažení


 • Přihláška za člena SBD Stavbař
 • Smlouva o dalším členském vkladu - nový člen
 • Dohoda o zrušení společného členství v družstvu a určení výlučného člena družstva a nájemce bytu mezi rozvedenými manžely
 • Dohoda o zrušení společného členství v družstvu mezi rozvedenými manžely (po převodu bytu do vlastnictví) 
 • Zánik členství v SBD Stavbař - dohodou/vystoupením
 • Čestné prohlášení nájemce družstevního bytu o počtu členů domácnosti
 • Dohoda o převodu družstevního podílu v SBD Stavbař - nebydlící člen
 • Dohoda o převodu družstevního podílu v SBD Stavbař - bydlící člen, nájemce družstevního bytu
 • Žádost o schválení smlouvy o podnájmu bytu
 • Žádost o schválení smlouvy o podnájmu bytu v nové výstavbě - Soukalova
 • Žádost o registraci do eDomovníka
      ke staženíInformace představenstva


Informace o nové družstevní bytové výstavbě
Dopis zájemcům o novou bytovou výstavbu RIVI Bachova
Informace o nové družstevní bytové výstavbě

Stanovy SBD Stavbař 2022
Stanovy SBD Stavbař 2022 - notářský zápis

Jarní shromáždění delegátů 2021
Usnesení JSD 2021 ze dne 30.6.2021

Volby nejvyššího orgánu družstva - shromáždění delegátů 2021 - 2026    
Volby 2021-2026
Úvod do problematiky
Informace členům k zajištění volby delegátů
Vzor dopisu pro člena zařazeného do volebního obvodu
Vzor hlasovacího lístku pro volbu delegáta
Pokyny k volbám
Dílčí informace
Všem členům
Průběžná zpráva volební komise o volbách

Shromáždění delegátů 2020 - hlasování per rollam
Dopis předsedy družstva
Protokol hlasování per rollam

Ohřev TUV v BD Pomořanská

Informace k nové výstavbě - ceny nových pražských bytů
http://hn.ihned.cz/c1-65774170-metr-v-novem-prazskem-byte-stoji-v-prumeru-uz-pres-90-tisic

Informace k nové družstevní bytové výstavbě
Nová družstevní bytová výstavba

Staňte se členem i vy

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku